werkdrukWerknemers hebben steeds vaker te kampen met (te) hoge werkdruk.   Doe de sneltest en kijk hoe het ervoor staat met úw werkdruk.    www.sneltestwerkdruk.nl  
De Sneltest Werkdruk van FNV bestaat uit twaalf vragen en geeft snel inzicht in uw werkdruk. De test is zo ontwikkeld dat werknemers onderbouwd kunnen aantonen dat zij te hoge druk ervaren bij hun werk.
  Nederland gaat gebukt onder werkdruk Uit een eerdere enquête van FNV Bondgenoten blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de respondenten vaak of regelmatig onder hoge tijdsdruk werkt. Vooral in supermarkten, distributiecentra, bij banken, verzekeraars, in de ICT en het vervoer moeten te veel mensen onder hoge tijdsdruk werken. Maar ook in het onderwijs en in de bouw neemt de werkdruk alleen maar toe. Onderzoek van Motivaction kwam zelfs tot een percentage van 93 procent aan werkende Nederlanders die gebukt gaan onder werk- en tijdstress. Vier miljard euro maatschappelijke kosten   Uit onderzoek van NEA/TNO blijkt dat een op de drie werkenden aangeeft dat werkstress de belangrijkste reden is voor ziekteverzuim. Te veel tijdsdruk en de bijkomende stress zorgen voor veel persoonlijk leed. Daarnaast kost de schade die werkenden oplopen aan hun gezondheid de maatschappij zo’n vier miljard euro per jaar.
Werkdruk: te veel werk in te weinig tijd
Te hoge werkdruk betekent vooral: te veel werk in te weinig tijd. Dit kan leiden tot werkstress. Duurt die te lang, dan kan dat ernstige gezondheidsschade tot gevolg hebben: psychische klachten (zoals burn-out), maar ook hart- en vaatziekten. Daarnaast kan werkdruk leiden tot een verminderde productiviteit en een grotere kans op fouten en ongelukken op de werkvloer. Om nog maar niet te spreken van het verlies aan werkplezier dat mensen ervaren als ze niet fatsoenlijk de tijd krijgen om hun werk te doen. Inspectie moet meer controleren op werkdruk   De vakbond vindt het daarnaast uiterst belangrijk dat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven meer controleert. Gemiddeld komt de Inspectie SZW nu maar eens in de dertig jaar over de vloer in een bedrijf. De inspectie ziet dit zelf ook in en heeft een zelfinspectietool voor werkstress gelanceerd.   Bron: www.arbo-online.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten