De aanname dat hypertensie bij oudere patiënten met de ziekte van Alzheimer beter onbehandeld kan blijven is onjuist. Dat laten Daan de Jong e.a. (Radboudumc) zien in een studie die verscheen in Hypertension.

Een afname van de cerebrale doorbloeding is een vroege marker van alzheimer, aldus de onderzoekers. Dus ligt het voor de hand te denken dat antihypertensiva de bloedtoevoer naar de hersenen alleen maar verder verminderen, terwijl een wat verhoogde bloeddruk mogelijk bijdraagt aan een betere doorbloeding van het brein. Om dat na te gaan onderzochten De Jong e.a. het effect van nilvadipine (een calciumantagonist) bij 58 patiënten met milde tot matige dementie én hoge bloeddruk. De helft van hen kreeg zes maanden de bloeddrukverlager, de andere helft niet. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was ruim 70 jaar. 

Met behulp van transcraniële Doppler ultrasonografie stelden de onderzoekers vast dat er in  de behandelde groep geen daling was van de doorbloeding van de hersenen, om precies te zijn van de posterieure cingulate cortex, de precuneus, en de occipitaalkwab. Sterker, in de hippocampus, betrokken bij geheugen en oriëntatie, nam de doorbloeding zelfs toe.

De Jong c.s. speculeren wat daarvan de oorzaak kan zijn. Ze wijzen erop dat uit onderzoek van de ziekte van Alzheimer bij diermodellen is gebleken dat microvasculaire pathologie in de hippocampus voorafgaat aan amyloïddepositie en amyloïdaccumulatie in de bloedvatwand. Hypertensie zou dat proces verergeren, door vasculaire herschikking en disfunctie van het endotheel, met slechtere doorbloeding als gevolg. Antihypertensieve therapie keert dat proces mogelijk om.

Bron: www.medischcontact.nl, door Henk Maassen

Lees verder
Relevante nieuwsberichten