ziekten kosten verzekZiektekostenverzekeraars moeten niet één, maar vier of vijf medicijnen aanwijzen als preferent middel voor de patiënt. De LHV, apothekersorganisatie KNMP en de ouderenorganisatie KBO-PCOB pleiten voor een ruimhartiger preferentiebeleid. Deze 3 partijen bieden op dinsdag 21 februari een petitie aan bij de vaste Kamercommissie voor VWS. De petitie heeft de steun van het Longfonds, de Hart & Vaatgroep, het Reumafonds, de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Oogvereniging, de Hypofyse-Stichting en de Schildklier Organisatie Nederland.   Therapietrouw Partijen vragen aandacht voor de patiënten die veelvuldig moeten wisselen tussen generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof. Dit ondermijnt de therapietrouw en maakt patiënten ongerust. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat binnen het preferentiebeleid 2 keer vaker van medicatie wordt gewisseld. De wisselingen kosten apothekers en huisartsen onevenredig veel tijd, die beter aan daadwerkelijke zorg besteed kan worden.   Ook werkt het stringente preferentiebeleid beschikbaarheidsproblemen in de hand. De partijen pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Het breed gedragen voorstel houdt in om 2 jaar na patentverloop een ruimhartiger preferentiebeleid te voeren.   Bron: www.lhv.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten