De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dertien apotheken beboet die tussen 2017 en 2019 zonder een groothandelsvergunning in geneesmiddelen hebben gehandeld. Dat meldt de toezichthouder op haar website. De KNMP schaart zich achter de ingreep van de IGJ. 

“Wij vinden het onacceptabel wat deze apotheken hebben gedaan”, oordeelt KNMP-voorzitter Aris Prins. “Naast een boete van de IGJ hangt de betrokken apothekers ook een schorsing vanuit de KNMP boven het hoofd als blijkt dat zij lid zijn van onze vereniging. Veilige en eerlijke distributie staat bij ons voorop.”

Een apotheek mag geneesmiddelen aan individuele patiënten verstrekken, maar niet doorverkopen aan groothandels. Het is niet toegestaan om als apotheker voor eigen patiënten in te kopen, en deze geneesmiddelen vervolgens te verhandelen. KNMP-voorzitter Aris Prins vindt het terecht dat de IGJ zo resoluut ingrijpt. “Het voelt als een klap in het gezicht voor de collega’s die dagelijks met veel passie aan het werk zijn voor de patiënt. De KNMP neemt daarom afstand van leden die de op deze wijze de wet overtreden. Voor dergelijke collega’s is binnen onze vereniging geen plaats. Indien blijkt dat deze apothekers lid zijn van onze vereniging zullen zij per direct worden geschorst”, aldus de voorzitter van de apothekersorganisatie. “Apothekers dienen zich te houden aan wet- en regelgeving en beroepsrichtlijnen. Alleen zo waarborgen we in Nederland onze farmaceutische zorgverlening”, aldus voorzitter Prins.

KNMP-leden met opmerkingen en/of vragen kunnen contact leggen via bestuur@knmp.nl

Lees hier het bericht van de toezichthouder


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten