MRI scanHet College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besluit uit voorzorg om het gebruik van gadolinium-contrastmiddelen bij MRI-scans in te perken. Uit een studie in Europees verband blijkt dat bij gebruik van deze contrastmiddelen, sporen gadolinium achterblijven in de hersenen. Er is geen bewijs gevonden dat dit schadelijke gevolgen heeft.  
Patiënten krijgen gadolinium-contrastmiddelen voor of tijdens een MRI-scan om artsen te helpen betere beelden van organen en weefsels te verkrijgen.
  De hoeveelheid gadolinium die na toediening achterblijft in de hersenen verschilt per gadolinium-contrastmiddel. Er bestaan 2 soorten van deze gadoliniummiddelen, de lineaire en de macrocyclische. Bij de lineaire middelen blijven de meeste sporen achter. Deze lineaire middelen worden in Nederland weinig gebruikt. Het CBG heeft het lineaire contrastmiddel gadodiamide (Omniscan) inmiddels geschorst.   Advies aan radiologen en ziekenhuisapothekers
  • Gebruik contrastmiddelen met gadolinium alleen als diagnostische informatie noodzakelijk is en niet kan worden verkregen via scans zonder verhoging van het contrast.
  • Gebruik altijd de laagst mogelijke dosis.
  • Gebruik de intraveneuze lineaire middelen gadobeenzuur (Multihance) en gadotexaat dinatrium (Primovist) alleen bij het maken van leverscans.
  De firma’s Bayer B.V., Bracco Imaging Deutschland GmbH, GE Healthcare en Guerbet hebben over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers (in opleiding), radiologen (in opleiding) en inkopers van radiologische centra.   Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten