Door de interval tussen giften te verkorten of door middelen sequentieel te geven wordt het tienjaarsrisico van terugkeer en overlijden verlaagd. Intensieve chemo verbetert overleving borstkankerpatiënt De Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group voerde een meta-analyse op patiëntniveau uit van 26 onderzoeken met gegevens van ruim 37.000 patiënten. 

De studies vergeleken tweewekelijkse met driewekelijkse schema’s, of sequentiële toediening van een antracycline en een taxaan met gelijktijdige toediening. Het tienjaarsrisico op terugkeer van borstkanker was bij dosisintensieve behandeling 28,0% en bij een standaarddoseerschema 31,4% (RR 0,86; 95%-BI 0,82-0,89; P < 0,0001). Het tienjaarsrisico op sterfte bedroeg 18,9% versus 21,3% (RR 0,87; 95%-BI 0,83-0,92; P < 0,0001). Bij het vergelijken van tweewekelijkse met driewekelijkse chemotherapie was de afname vergelijkbaar (RR 0,83; 95%-BI 0,76-0,91; P < 0,0001), net als bij het vergelijken van sequentiële met gelijktijdige toediening van een antracycline en een taxaan (RR 0,87; 95%-BI 0,80-0,94; P = 0,0006). De proportionele afname was gelijk en sterk significant bij oestrogeenreceptorpositieve en -negatieve borstkanker.

Bron: PW18, via www.pw.nl


Lees verder
Relevante nieuwsberichten