ticagrelor Morfine vermindert het effect van ticagrelor. In een studie kregen zeventig patiënten met een hartinfarct intraveneus 5 mg morfine of placebo, gevolgd door een orale oplaaddosis 180 mg ticagrelor . Vervolgens werden de farmacokinetiek van ticagrelor en de plaatjesfunctie bepaald.   Morfine verlaagde de AUC van ticagrelor met 36% (P=0,003) en van de actieve metaboliet met 37% (P=0,008). De tijd tot de maximale plasmaconcentratie nam toe van twee naar vier uur (P=0,004). Het aggregatieremmend effect was groter in de placebogroep. Vertraging van absorptie is mogelijk het onderliggende mechanisme. Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten