Het heeft de Koning behaagd om Dhr. vd Steen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij verschillende verenigingen.
Dhr. vd Steen is van 1989 tot 2009 voorzitter geweest van onze mooie vereniging. Hij was de organisator en aanjager van vele symposia voor de NVFZ.

Hij is nog steeds actief binnen onze vereniging in de rol van penningmeester.
Theo, enorm gefeliciteerd met deze bijzonder benoeming namens iedereen binnen de vereniging!
Lees verder
Relevante nieuwsberichten