cholesterolmolecuul   De PEARL-studie toonde in een real world setting aan dat het LDL-cholesterol verlaagt met alirocumab in patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen, met en zonder diabetes.1 Het LDL-c daalde gemiddeld met 48.6% in alle patiënten. Hiermee is het primaire eindpunt van de studie behaald.   In deze open, prospectieve, multicenter en non-interventionele studie in Duitsland kregen 619 patiënten de PCSK9-remmer alirocumab. Hun LDL-c was > 1.81 of 2.59 mmol/L (70 of 100 mg/dL; afhankelijk van het cardiovasculaire risico) ondanks de maximaal getolereerde medicatie. Zij kregen tweewekelijks eenmaal of meer doses alirocumab 75 mg of 150 mg. De dosis was afhankelijk van het advies van de arts. Het primaire eindpunt was LDL-c-reductie in week 24.   Patiëntkarakteristieken 27.6% van de patiënten had diabetes, van wie 5.9% type 1-diabetes en 91.1% type 2-diabetes. Van alle patiënten was 45.3% statine-intolerant, zij waren niet in staat twee of meer statines te verdragen. 27.6% kon niet de benodigde statinedosis tolereren om de LDL-c-waarden < 1.81 of 2.59 mmol/L te behalen.   Voor de start van de behandeling met alirocumab kreeg 23.5% van de patiënten alleen statines, 47.9% kreeg andere lipidenverlagende medicatie (LLT, lipid lowering therapy) gecombineerd met statines, 10.1% kreeg LLI-combinatietherapie zonder statines en 1.8% kreeg LLT waarover verder geen informatie beschikbaar was. Deze verdeling was ongeveer hetzelfde voor patiënten met type 2-diabetes.   De initiële dosis alirocumab van 75 mg tweewekelijks werd toegediend in 72.9% van de patiënten en 150 mg tweewekelijks in 24.5%. Dit was vergelijkbaar in patiënten met diabetes (73.4% en 24.0%) en zonder diabetes (72.8% en 24.9%).   Studieresultaten Het LDL-c daalde gemiddeld met -48.6% in alle patiënten, -49.0% bij patiënten zonder diabetes en -47.4% in patiënten met diabetes. Tijdens de studie was het bij 20.4% van de patiënten nodig de dosis te verhogen van 75 mg tot 150 mg tweewekelijks; in 4.0% van de patiënten verlaagde de dosis van 150 mg tot 75 mg tweewekelijks. Deze percentages waren 17.8% en 1.9% voor patiënten zonder diabetes en 28.1% en 0.7% voor patiënten met diabetes.     10.3% van de patiënten had bijwerkingen, voornamelijk spierpijn (7.3%). 13.4% van de patiënten stopte met de behandeling. Deze resultaten van PEARL zijn gepresenteerd op 3 oktober 2018 tijdens de 54ste EASC Scientific Sessions in Berlijn.   Conclusie De effectiviteit en veiligheid van alirocumab zijn consistent met de uitkomsten uit het eerdere ODYSSEY-fase 3-programma. In de ESC/EAS-richtlijn worden PCSK9-remmers aanbevolen voor patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte bij wie de maximale dosis statines niet voldoende effect heeft.   PCKS9-remmers kunnen worden overwogen in zeerhoogrisicopatiënten: patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte of diabetes, die ondanks aanbevolen maximaal getolereerde statine plus ezetimibetherapie nog meer dan 50% daling van LDL-c nodig hebben (met LDL-c > 3.6 mmol/L of >140 mg/dL) om de aanbevolen doelstelling te behalen (< 1.8 mmol/L of < 70 mg/dL).   Referenties 1.PEARL, a non-interventional study on real-world use of alirocumab in German clinical practice: results in patients with and without diabetes. K.G. Parhofer1, B. von Stritzky2, N. Pietschmann2, W. Paar2; 1Medical Department IV - Grosshadern, University of Munich, Munich, Germany, 2Medical Department, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Berlin, Germany.   Bron: www.farma-magazine.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten