hydroxizine De aanbevolen dosering voor geneesmiddelen die hydroxyzine bevatten is aangepast. De maximale dagelijkse dosis wordt verlaagd. Ook wordt gebruik ontraden bij patiënten met hartritmestoornissen en oudere patiënten. Hiermee wordt het risico op hartritmestoornissen (een QT-verlenging) verder verminderd. Het risico van QT-verlenging bij hydroxyzine is al enige tijd bekend.  
Hydroxyzine-bevattende geneesmiddelen worden in tabletvorm gebruikt bij de behandeling van angst bij volwassenen en jeuk bij allergieën.
  Advies voorschrijvers Hydroxyzine moet met de laagste effectieve dosis en gedurende een zo kort mogelijke periode worden gebruikt. De nieuwe aanbevolen maximale dagelijkse dosis is voor volwassen patiënten en bij kinderen die meer dan 40 kg wegen verlaagd van 300 mg naar 100 mg. Bij kinderen met een lichaamsgewicht tot 40 kg is de dagelijkse dosering maximaal 2 mg/kg/dag.  
Dit schrijft de firma UCB Pharma Bv. in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar huisartsen, dermatologen, cardiologen en apothekers.
  CGB logoHet signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht. Een overzicht van DHPC's is te vinden op de website van het CBG.  Meer informatie  DHPC Hydroxyzine, april 2015 Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten