Door de invoering van het prestatiebekostigingssysteem en vrije prijzen in de apothekenbranche hebben patiënten vaker last van langere wachttijden. Ook moeten ze vaker terugkomen omdat een preferent medicijn niet beschikbaar is. Dat stelt Van Es Marketingservices in het Marketingrapport Apotheken 2014. Uit een onderzoek onder duizend consumenten blijkt dat een kwart vindt dat de wachttijden dit jaar langer zijn dan in eerdere jaren.  
Ruim 20 procent heeft te maken gehad met preferente medicijnen die niet op voorraad bleken te zijn.   Ook zou het vaak voorkomen dat een arts merk A voorschrijft, de apotheker merk B verstrekt en de zorgverzekeraar alleen merk C volledig vergoedt.
  Dit zou de patiënt het gevoel geven te veel betaald te hebben, een niet optimaal medicijn te gebruiken en niet de beste zorg te krijgen. Veel patiënten vinden dat de apotheker niet moet denken, maar moet doen, omdat de voorschrijvende arts als de deskundige wordt gezien.   Daarnaast ergeren patiënten zich eraan dat de apotheek kosten in rekening brengt voor het verstrekken van medicijnen, de zogenoemde eerste terhandstelling en standaard verstrekkosten. Voorheen werden deze  kosten verwerkt in de prijs van het geneesmiddel, maar nu zijn ze zichtbaar in de kostenspecificatie op de nota’s.   Bron: www.medischcontact.artsennet.nl, door Simone Paauw
Lees verder
Relevante nieuwsberichten