Het gebruik van het kankermedicijn atezolizumab (Tecentriq) kan in zeldzame gevallen leiden tot zeer ernstige huidreacties (SCAR’s). Daarbij kunnen in de meest extreme gevallen grote delen van de huid en slijmvliezen loslaten. Dit blijkt uit nader onderzoek van gemelde bijwerkingen wereldwijd. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om patiënten die atezolizumab krijgen toegediend, goed in de gaten te houden en de behandeling direct te onderbreken als een ernstige huidreactie lijkt te ontstaan.

Atezolizumab is een medicijn tegen kanker en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van volwassenen met bepaalde vormen van blaas, long- en borstkanker. Patiënten krijgen het middel via een infuus.

Severe cutaneous adverse reactions, afgekort SCAR’s, zijn een groep van ernstige huidreacties die kunnen ontstaan door het gebruik van medicijnen. Deze huidreacties komen als bijwerking zelden voor, maar kunnen levensbedreigend zijn. 

Advies aan zorgverleners

  • Monitor patiënten die atezolizumab gebruiken, op vermoedelijke ernstige huidreacties.
  • Onderbreek de behandeling met atezolizumab bij een vermoeden van SCAR’s en verwijs de patiënt door naar een dermatoloog voor diagnose en behandeling.
  • Staak de behandeling met atezolizumab definitief bij een bevestigd Stevens Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) of graad 4 huiduitslag/SCAR.
  • Wees voorzichtig met het gebruik van atezolizumab bij patiënten die eerder een ernstige of levensbedreigende SCAR hebben gehad bij gebruik van andere immunotherapie tegen kanker.

Brief met risico-informatie

De firma Roche Nederland B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen, longartsen, oncologie-verpleegkundig specialisten en ziekenhuisapothekers (alle genoemde doelgroepen ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.


Bron: CBG-meb

Lees verder
Relevante nieuwsberichten