Revlimid  Het virus kan weer actief worden. Bij patiënten die lenalidomide (Revlimid) gebruiken en eerder een infectie hebben gehad met het hepatitis B-virus (HBV) of herpes zoster, kan het virus weer actief worden. Bij sommige patiënten met HBV heeft dit geleid tot acuut leverfalen.  
Lenalidomide wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom. Verder wordt het in bepaalde situaties gebruikt bij de behandeling van volwassenen met het myelodysplastische syndroom of met mantelcellymfoom.
  Advies aan artsen Test patiënten op het hepatitis B-virus vóór aanvang van de behandeling met lenalidomide. Raadpleeg bij een positieve test op HBV een arts met ervaring in de behandeling van patiënten met een hepatitis B-infectie. Controleer patiënten die positief getest zijn op HBV gedurende de gehele behandeling op signalen en symptomen van reactivatie van het HBV-virus. De samenvatting van de productinformatie (SmPC) en de bijsluiter van Revlimid worden overeenkomstig aangepast.   De firma Celgene heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogeheten Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar hematologen, oncologen, verpleegkundig specialisten oncologie en ziekenhuisapothekers (plus alle genoemde zorgverleners in opleiding).   Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.   Bron: www.cbg-meb.nl    
Lees verder
Relevante nieuwsberichten