Brief "Leven Lang Leren" van minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer d.d. 31 oktober 2014** Optima Farma, de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten-en managers, ziet een leven lang leren als een must voor een succesvolle deelname aan de farmaceutische arbeidsmarkt maar ook voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg in de apotheek.   Leren en blijven leren zijn van groot belang nu ook steeds meer professionals geconfronteerd worden met werkloosheid en problemen hebben met het vinden van een baan en/of een beter positie binnen de farmacie. Ook de toekomstige arbeidsmarkt stelt steeds andere en hogere eisen aan de beroepsbeoefenaren. De noodzaak om continu te investeren in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en bij-, op- en om te scholen naar een hoger opleidingsniveau neemt daarom toe.   Optima Farma signaleert tevens dat er andere taken en verantwoordelijkheden ontstaan in de apotheek door maatschappelijke en commerciële ontwikkelingen. Een leercultuur vraagt dan ook om een omslag in het denken van zowel de apotheker als de apotheekmedewerkers. Hierbij is het extra belangrijk dat er voortdurend een ruim aanbod van bij- en scholing wordt ontwikkeld en aangeboden.   De werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor opleiding en scholing. Optima Farma ziet hierin, als beroepsvereniging, ook een rol voor zichzelf om de apotheekmedewerkers (apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten-en managers) het nut en de noodzaak van bij- en nascholing te laten zien en hen te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden op dat gebied.   Regie in eigen hand Het persoonlijk budget voor scholing en opleiding, geregeld in de Cao Apotheken, moet besproken worden tijdens het jaarlijks functionerings- of beoordelingsgesprek. Deze gesprekken maken deel uit van het persoonlijk-ontwikkelings-plan(POP) dat iedere apotheekmedewerker hoort te hebben. Optima Farma vindt het belangrijk dat apotheekmedewerkers hierin voor een deel ook zelf de regie hebben en nemen. En ook aan kunnen geven wat voor hun persoonlijke ontwikkeling aan scholing nodig is. Hierbij dient ook gekeken te worden of dit past binnen het beleid en de plannen van de apotheek waar men werkzaam is.   Deskundigheid & Kwaliteit Om de kennis en kunde van de professionals in de apotheek aantoonbaar te maken zijn er de kwaliteitsregisters (voor meer informatie: www.kaof.nl of www.kabiz.nl). In een digitaal portfolio wordt de werkervaring en alle bij- en nascholing geregistreerd. Voor kwaliteitsregistratie moet men (blijven) voldoen aan de gestelde eisen, van de beroepsgroep, met name werkervaring en deskundigheidsbevordering(100 studiepunten in 5 jaar).   ** Voor de brief van minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher(SZW) aan de Tweede Kamer verwijzen wij u naar onze website www.optimafarma.nl     Optima Farma    Noot van de redactie Optima Farma           Optima Farma de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers staat voor een hoogwaardige farmaceutische zorgverlening, de inhoudelijke belangenbehartiging en individuele kwaliteits-en beroepsregistratie.   Optima Farma zet zich in voor de positionering en professionalisering van deze beroepsbeoefenaren in de farmacie. Met elkaar zorgen wij voor een deskundige beroepsuitoefening en stralen we uit dat we trots zijn op ons vak. De beroepsvereniging   Optima Farma laat verder de stem van de apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers klinken in de farmaceutische zorg, bij andere partijen in de gezondheidszorg en in de politiek. Daarnaast dient zij ook als vraagbaak voor en namens de eigen beroepsgroep.     Voor meer informatie over Optima Farma kunt u contact opnemen met:   Margo Briejer, ambtelijk secretaris bestuur Optima Farma www.optimafarma.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten