leveren1 Bij de NVN is onlangs duidelijk geworden dat er een leveringsprobleem is van Persantin® Retard (dipyridamol). Navraag bij de KNMP levert onderstaande informatie op: Op dit moment dreigt er in Nederland een tekort te ontstaan aan Persantin® Retard (dipyridamol) 200 mg. De oorzaak van dit tekort is ontstaan door acute leveringsproblemen van het generieke product sinds april van dit jaar. Boehringer Ingelheim heeft zich vanaf dit voorjaar ingespannen om tekunnen voldoen aan de sterk verhoogde vraag naar Persantin Retard 200 mg. Tot nu toe is dit gelukt. Echter, op dit moment heeft ook Boehringer Ingelheim een beperkte voorraad van Persantin Retard 200 mg. In december zal er nog een levering aan de groothanders gedaan worden. Gezien de huidige omstandigheden wordt er wel een tekort voorzien van dipyridamol retard 200 mg. in de eerste helft van december. Dit tekort is afhankelijk van de beschikbaarheid van het generieke alternatief . Helaas zal de levering in december tevens de laatste zijn. Het besluit om wereldwijd te stoppen met de productie van Persantin Retard 200 mg is ruim 2 jaar geleden al genomen aangezien de markt (bijna) volledig was overgenomen door generieke varianten. Binnen deze initiële planning zou Persantin Retard 200 mg nog minimaal tot 2021 beschikbaar blijven voor de patiënt. Echter gezien het acute tekort van het generieke product is de voorraad van Boehringer Ingelheim veel sneller uitverkocht dan voorzien.   Fabrikant Sandoz verwacht medio december een nieuwe levering van Dipyridamol sandoz retard capsule mga 200mg. Sandoz geeft aan dat zij over de beschikbaarheid na deze levering nog geen informatie hebben.   Patiënten en, indien van toepassing huisartsen, dienen geïnformeerd te worden over het feit dat Persantin Retard 200 mg tijdelijk niet beschikbaar is en vanaf begin 2019 helemaal niet meer.   Meer informatie over de behandeling van patiënten na een TIA of herseninfarct  vindt u in de richtlijn Hersenbloeding Herseninfarct en hersenbloeding (2017), in het hoofdstuk Plaatjesaggregatieremmers na herseninfarct. De aanbeveling is: behandel patiënten na een TIA of herseninfarct (zonder cardiale emboliebron waarvoor orale anticoagulantia zijn geïndiceerd, of zeldzame andere oorzaak) met:  
  • Clopidogrel eenmalige oplaaddosis 300 mg, gevolgd door eenmaal daags 75 mg (eerste keus), of:
  • Acetylsalicylzuur oplaaddosis 160 tot 300 mg, minimaal eenmalig, gevolgd door acetylsalicylzuur eenmaal daags 30 tot 100 mg in combinatie met dipyridamol tweemaal daags 200 mg retard (tweede keus), of:
  • Acetylsalicylzuur oplaaddosis 160 tot 300 mg, minimaal eenmalig, gevolgd door acetylsalicylzuur monotherapie eenmaal daags 30 tot 100 mg (derde keus).
  Bron: www.neurologie.nl.
Lees verder
Relevante nieuwsberichten