medicatie-nieuwsArtsen en apothekers kunnen de jaarlijkse medicatiebeoordelingen bij hun oudere patiënten efficiënter aanpakken. Het NIVEL en VUmc hebben een methode ontwikkeld die een deel van de werkzaamheden bundelt voor een grotere groep collega's. Voor FTO- of zorggroepen die daarmee aan de slag willen, heeft het IVM een werkboek gemaakt.   In een traditionele medicatiebeoordeling volgens de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen werken de eigen huisarts en de eigen apotheker samen, soms bijgestaan door hun praktijkteams. In de zgn. Opti-Med aanpak doen ondersteuners het voorwerk en geeft een vast expertteam van een huisarts (of specialist ouderengeneeskunde) en apotheker een advies over aanpassingen van de medicatie aan de huisarts van de betrokken patiënt. De onderzoeksgroep heeft vastgesteld dat alle partijen deze manier van werken prettig vinden.  
Het werkboek Medicatiebeoordeling in de eerste lijn met de Opti-Med-methode geeft voorbeelden en formats voor alle stappen die een groep zorgverleners moet zetten. Er is veel aandacht voor het creëren van draagvlak en het goed organiseren van de diverse taken.
  Het NIVEL en VUmc die deze methode ontwikkelden en uittestten met steun van ZonMw, verwachten dat met de aanpak veel tijd wordt gewonnen. "Zo wordt de niet onaanzienlijke taak om al die jaarlijkse beoordelingen uit te voeren ook haalbaar", aldus projectleider Petra Elders van het VUmc.   Bron: www.nivel.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten