Wisselen van medicijnen? Niet iedereen vindt dat prettig. Soms zorgt het wisselen van medicijnen voor dusdanig veel verwarring, dat het medicijn verkeerd wordt ingenomen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft recent een lijst opgesteld van medicijnen waarbij om niet-medische redenen wisselen ongewenst is.

Het gaat hierbij om medicijnen waarbij de patiënt zelf of de mantelzorger verantwoordelijk is voor inname of toediening. En waarbij ernstige klinische problemen kunnen optreden als het medicijn dubbel wordt ingenomen, of langer dan 60 uur niet wordt ingenomen. Soms zorgt het wisselen van medicijnen voor dusdanig veel verwarring, dat het medicijn verkeerd wordt ingenomen. Bijvoorbeeld wanneer de verpakking erg verschilt of het medicijn een ander uiterlijk (kleur, vorm etc.) heeft, en de patiënt door verwarring of twijfel het medicijn dubbel of veel te laat inneemt. In een aantal gevallen leidt een verkeerde inname van een medicijn tot ernstige problemen, zoals een ziekenhuisopname.

Twee delen
Het medicijnoverzicht bevat medicijnen waarbij om niet-medische redenen wisselen niet wenselijk is en bestaat uit twee delen: één voor medicijnen die via de mond worden ingenomen en één voor medicijnen die via een hulpmiddel worden toegediend. Voor beide zijn de medicijnen ingedeeld naar de ziekte of aandoening waarvoor het medicijn gebruikt wordt.

Bij het opstellen van de lijst is ook gekeken naar de ziekte of aandoening waarvoor het medicijn wordt gebruikt. Zo kan het voorkomen dat een medicijn die voor meerdere aandoeningen kan worden gebruikt, voor de ene aandoening wel op de lijst staat, maar voor de andere aandoening niet.

Vervolgstappen
De lijst is gemaakt op verzoek van het ministerie van VWS en is nu aan haar overhandigd. Het ministerie van VWS bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen er genomen worden en op welke manier de lijst wordt ingezet. Het CBG heeft de aanbeveling gedaan de lijst jaarlijks te evalueren en vernieuwen, zodat nieuwe medicijnen en hulpmiddelen, of nieuwe inzichten hierin meegenomen worden.


Bron: Farma-magazine

Lees verder
Relevante nieuwsberichten