Azitromycine verlaagt de kans op sterfte na een ziekenhuisopname wegens pneumonie, maar verhoogt het risico op een myocardinfarct. De verlaagde sterftekans weegt echter zwaarder.

Meer hartinfarcten, maar minder sterfte

  Dat blijkt uit een prospectief onderzoek van Eric M. Mortensen c.s. van het Dallas VA Medical Center in Lancaster (VS) naar het effect van azitromycine bij 73.690 veteranen (98% was man) van 65 jaar en ouder die tussen 2002 en 2012 in het ziekenhuis werden opgenomen met een pneumonie.   De helft kreeg een antibioticacombinatie inclusief azitromycine en de andere helft een combinatie zonder azitromycine. Beide groepen werden gematcht om het effect te elimineren van verstorende variabelen zoals opname op een IC, gebruik van mechanische ventilatie, leeftijd en eerder doorgemaakte cardiovasculaire aandoeningen.   Azitromycine bleek zowel de sterfte binnen dertig dagen (OR 0,76, BI95 0,73-0,80, p < 0,001) als de sterfte binnen negentig dagen (OR 0,73, BI95 0,70-0,76, p < 0,001) te verlagen. Azitromycine gaf niet vaker dan de andere antibiotica cardiovasculaire incidenten in het algemeen, hartfalen en ritmestoornissen. Wel verhoogde dit middel de kans op een myocardinfarct (OR 1,17, BI95 1,08-1,25).   De onderzoekers berekenden dat 21 patiënten met azitromycine moeten worden behandeld om binnen negentig dagen één sterfgeval te voorkomen, de number needed to harm voor een hartinfarct was 144.  
Netto levert azitromycine dus gezondheidswinst op: tegenover zeven doden minder staat één hartinfarct meer. De auteurs merken op dat pneumonie zelf ook verband houdt met cardiovasculaire incidenten, het is daarom moeilijk uit te maken wanneer azitromycine hiervan de oorzaak is.
  Verder werpen de auteurs de vraag op waarom azitromycine ondanks de grotere kans op een myocardinfarct, de sterftekans verlaagt. Ze denken dat dit komt omdat macroliden niet alleen antimicrobiële effecten hebben, maar ook ontstekingsremmend werken. Dat bleek bijvoorbeeld uit onderzoek bij mensen met diffuse panbronchiolitis, een zeldzame longaandoening [JAMA. 2014:311(21):2199-2208].   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten