Hoe meer patiënten weten van pijnmedicatie, hoe beter ze die blijven gebruiken. De meeste patiënten weten echter weinig van hun medicatie, en ook als ze meer weten slikken ze zelden trouw. Dit blijkt uit een experiment opgezet door Leon Timmerman van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en collega’s, waarover zij rapporteren in Pain Practice (2013; epub 13 november).   Van 96 patiënten (geen kankerpatiënten) werd bij de eerste visite gevraagd naar de naam en dosis van de pijnmedicatie, en naar meer algemene kennis –
‘pijn kan goed worden bestreden met pijnstillers’, ‘pijnstillers werken verslavend’, ‘pijnstillers moeten geregeld worden geslikt en niet alleen bij pijn’.
  Van de patiënten meende 64% dat pijnstillers altijd in zo laag mogelijke dosis moesten worden genomen, en dit percentage nam toe in de loop van het experiment: bij de tweede visite (na een maand) naar 73 en bij de derde (na drie maanden) naar 85. De totale kennisscore daalde in de loop der tijd significant van 56 naar 52%, de therapietrouw steeg iets, van 42 naar 46%.  
Van de patiënten die de naam of de dosis van hun pijnstiller niet kenden, was 86% de dag voor het interview ontrouw, vergeleken met 54% van de patiënten die dit wel wisten.
  De gemiddelde leeftijd van de deelnemers, gerekruteerd bij de pijnpoli van het Erasmus MC in Rotterdam, was 52,5 jaar (SD: 15), met 68% vrouwen. Bij aanvang was 65% werkloos, van wie 44% arbeidsongeschikt.   Bron: www.ntvg.nl, door Hans van Maanen(Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1977)
Lees verder
Relevante nieuwsberichten