De mensgerichte leiderschapsstijl is in Nederland favoriet. Bijna de helft van de leiders in ons land noemt zichzelf open, coachend en stimulerend, zo blijkt uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015.  
De leiders waarderen zichzelf met gemiddeld een 7,6, en van de medewerkers krijgen ze het cijfer 6,8. Twee op de drie werknemers zegt tevreden dan wel zeer tevreden te zijn met de stijl van leidinggeven. Voor leiders ligt dat percentage op 85%.
  `Een leider moet zorgen dat hij vertrouwen heeft in zijn medewerkers en hun, binnen de gestelde grenzen, vrijheid geven. Op deze manier ontplooit het individu zich beter en zal tot betere prestaties komen`, zo stelt John Fentener van Vlissingen, oprichter van de BCD Group. Slechts 25% van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten werktijd bereikbaar zijn en hun mails checken.   Veel leidinggevenden blijken hier wel mee te worstelen. Ze verwachten dat medewerkers dat uit zichzelf doen `indien nodig`, maar benadrukken anderzijds het belang van een goede `work-life balance`.   Verder vindt een ruime meerderheid dat er meer vrouwen in leidinggevende posities moeten komen. Hiermee wordt de effectiviteit van het managementteam vergroot, zo wordt als argument gegeven. De kwaliteit van de kandidaat moet doorslaggevend zijn. Ten slotte blijkt dat werknemers vaker vinden dat jonge leiders meer bezig zijn met hun eigen carrière dan met hun mensen.   Bron: www.profnews
Lees verder
Relevante nieuwsberichten