arts patient Als artsen uitleggen wat ouders kunnen doen om de symptomen van hun kind te verlichten én vertellen waarom antibiotica niet nodig zijn, is de kans groter dat kinderen met een virale luchtweginfectie zonder antibioticarecept naar huis gaan en dat ouders de kwaliteit van het consult waarderen met een 10.   Rita Mangione-Smith en collega’s van onder meer de universiteit van Washington bestudeerden 1285 consulten voor luchtweginfecties in kinderartsenpraktijken in Seattle (Ann Fam Med.2015;13:221-7). Bijna 800 kinderen hadden volgens de dokter een virale infectie. Van hen kreeg 5% toch antibiotica – overigens een exceptioneel laag percentage in de VS, waar dat elders rond de 32% ligt. De auteurs keken vervolgens welke communicatiestrategieën samenhingen met lager antibioticagebruik en met tevredenheid van ouders.   Specifiek keken de onderzoekers naar positieve aanbevelingen (adviezen voor ouders om de symptomen van hun kind te verlichten), negatieve aanbevelingen (uitleg waarom antibiotica niet nodig waren) en veiligheidsafspraken (uitleg wanneer ouders opnieuw contact moesten opnemen, alarmsymptomen).  
Het vaakst (48% van de consulten) werden alleen positieve aanbevelingen gegeven. Het minst vaak (6%) waren er alleen negatieve aanbevelingen. Een combinatie van positieve en negatieve aanbevelingen was er bij een derde van de consulten.
  Ouders waren meestal erg tevreden over het consult: 66% scoorde een 10. De kans daarop was het hoogst na een consult met zowel positieve als negatieve aanbevelingen (risicoratio (RR): 1,16). Na zo’n consult was de kans op het voorschrijven van antibiotica ook 85% lager (RR: 0,15). Alleen positieve aanbevelingen leidden ook tot minder antibioticavoorschriften (RR: 0,48), maar niet tot meer tevredenheid. Veiligheidsafspraken hadden geen invloed op de antibioticavoorschriften of tevredenheid.   Bron: www.ntvg.nl door Esther van Osselen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten