ontslagEr bestaat een aantal hardnekkige misverstanden over ontslag, waardoor veel werknemers hun kans op een ontslagvergoeding of WW-uitkering kunnen verspelen. We bespreken vijf van de meest voorkomende misverstanden.  
Doordat er veel misverstanden bestaan over ontslag en opzeggen van de arbeidsovereenkomst, lopen veel werknemers het risico op verwijtbare werkloosheid of het mislopen van een ontslagvergoeding. Het gevolg van verwijtbare werkloosheid is doorgaans dat je geen recht hebt op een WW-uitkering. We hebben vijf van de meest voorkomende misverstanden op een rijtje gezet.
 
  1. Tussentijdse opzegging tijdelijk contract
Veel werknemers met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd denken dat ze hun dienstverband op elk moment probleemloos kunnen beëindigen. Dit is echter alleen het geval als de arbeidsovereenkomst zelf of een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) de mogelijkheid biedt om tussentijds op te zeggen. Is die mogelijkheid er niet, dan kan een werknemer over het algemeen niet zelf tussentijds opzeggen zonder schadeplichtig te zijn. Ontslagname tijdens de proeftijd en rechtgeldige ontslagname op staande voet vormen hierop een uitzondering.  
  1. Actieve opzegging tijdelijk contract
Als een werknemer een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd heeft, dan wordt vaak gedacht dat de werkgever de arbeidsovereenkomst actief moet opzeggen. Dit is echter meestal niet het geval. Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt af van rechtswege; dit houdt in dat de werkgever daar niets voor hoeft te doen. Wel is het mogelijk om van dit laatste bij arbeidsovereenkomst of CAO af te wijken, waardoor de arbeidsovereenkomst actief moet worden opgezegd.  
  1. Ontslagvergoeding bij ontslagname
Vaak wordt gedacht dat een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding, indien hij zelf ontslag neemt. Een werknemer die zelf zijn dienstverband beëindigt, maakt echter alleen via de rechter kans op een ontslagvergoeding. Er dient dan bijvoorbeeld sprake te zijn van slecht werkgeverschap of andere omstandigheden, waardoor in redelijkheid niet van de werknemer gevergd kon worden dat hij nog langer in dienst bleef.  
  1. WW-uitkering na ontslagname
Sommige werknemers gaan ervan uit dat wanneer ze zelf ontslag nemen, ze recht hebben op een WW-uitkering. Dit is echter niet altijd het geval. Doorgaans levert ontslagname van de werknemer verwijtbare werkloosheid op, waardoor het recht op een WW-uitkering vervalt. Dit is anders wanneer partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.  
  1. Concurrentiebeding eindigt na dienstverband
Veel werknemers hebben het idee dat wanneer ze hun arbeidsovereenkomst opzeggen hun concurrentiebeding automatisch niet meer geldt. Het concurrentiebeding is echter juist van toepassing op de periode na het dienstverband, indien het in je arbeidsovereenkomst is opgenomen.   Alleen de werkgever of de rechter kan de werknemer van zijn rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding ontheffen. Bij overtreding van het concurrentiebeding kan de werknemer zelfs schadeplichtig zijn.   Bron: www.jurofoon.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten