10-articleDe nieuwste typen stents voor het weer doorgankelijk maken van kransslagaders, die bedekt zijn met een langzaam vrijkomende stof die het opnieuw dichtslibben tegengaat, zijn ook bij vrouwen effectiever dan ouderwetsere stents. De samengevoegde onderzoeksgegevens van 10.241 vrouwelijke patiënten in 26 gerandomiseerde studies laten dat zien (JACC Cardiovasc Interv. 2016;9:674-84).   Eerdere studies suggereerden dat de slagingspercentages van coronaire stents voor de langere termijn bij vrouwen lager liggen dan bij mannen.
De vaak meer kronkelige kransslagaders met een kleinere diameter van het lumen zouden bij vrouwen bijvoorbeeld de ingreep technisch lastiger maken. Om uit te zoeken of vrouwen ook met een moderne stent een groter risico op complicaties lopen, clusterde een internationale onderzoeksgroep de uitkomsten van de net 25% aan vrouwelijke deelnemers aan 26 studies met dit soort met antiproliferatieve middelen gecoate stents.
  De vrouwen die met de meest recent op de markt gebrachte stents behandeld waren hadden gemiddeld de beste langetermijnuitkomsten. Deze meest moderne gecoate stents deden het significant beter dan de eerste generatie gecoate stents. Daarbij was de mortaliteit en cardiale morbiditeit bij de vrouwen duidelijk minder gunstig na meer complexe ingrepen, waarbij bijvoorbeeld meer dan een stent moest worden geplaatst of het te overbruggen stenotische vaattraject langer dan 3 cm was. De meest moderne stents gingen zelden dichtzitten: na 3 jaar had minder dan 0,4% van de vrouwen een trombose in de stent.   Voor patiënten met meerdere aangedane bloedvaten lijkt een operatieve behandeling nog altijd beter dan dotteren en het plaatsen van stents. Als chirurgie geen optie is toont deze studie volgens de auteurs aan dat vrouwen baat hebben bij moderne, liefst gecoate stents van de tweede generatie, ook op de langere termijn.   Bron: www.ntvg.nl, door Lucas Maillette de Buy Wenniger
Lees verder
Relevante nieuwsberichten