Minister Schippers van Volksgezondheid heeft twee nieuwe geneesmiddelen en vijf behandelingen “potentiële kandidaten” genoemd om voorwaardelijk te worden opgenomen in het nieuwe basispakket dat 1 januari 2015 van kracht wordt. Het gaat om Fampyra (een extramuraal geneesmiddel voor patiënten met multiple sclerose) en Benlysta (intramuraal geneesmiddel voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE).  
Bij de behandelingen gaat het om: 1. De chemotherapie HIPEC bij een colorectaal carcinoom; 2. De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia; 3. Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie; 4. Vaccinaties met bepaalde dendritische cellen bij patiënten met huidkanker; 5. Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium.
  Schippers heeft in een brief aan Tweede Kamer laten weten dat ze behandelingen en geneesmiddelen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toelaat om innovatieve vormen van zorg de kans te geven om hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit te bewijzen. Later dit jaar beslist ze of deze middelen en behandelingen daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten tot het basispakket. Dat besluit wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen maken met het Zorginstituut.   In het nieuwe basispakket krijgen patiënten ook een ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg, verandert de vergoeding van prenatale testen en de reiskosten van donoren. Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket op 1 januari 2015 uitgebreid met zintuigelijke gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging zonder verblijf en het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg.   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten