recall-postHet medicijn Zinbryta (daclizumab) dat wordt toegepast bij de behandeling van multiple sclerose (MS) zal door fabrikant Biogen vrijwillig in heel Europa van de markt worden gehaald. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat dit medicijn ernstige ontstekingsreacties in de hersenen kan veroorzaken. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vandaag laten weten. Nederlandse voorschrijvers en ziekenhuisapothekers zullen de komende dagen geïnformeerd worden door de fabrikant. In Nederland gebruiken ongeveer 50 mensen dit medicijn tegen MS dat sinds februari 2017 op de markt is.   Advies aan artsen Start geen nieuwe patiënten op Zinbryta. Start een alternatieve therapie bij de patiënten die nu Zinbryta gebruiken.   Advies aan patiënten De behandelend arts zal een eventuele alternatieve therapie met u bespreken. Bij vragen, neem contact op met uw arts.   Meer informatie over het geneesmiddel Zinbryta is geregistreerd voor de behandeling van recidiverende vormen van multiple sclerose. Na een herbeoordeling in 2017 van de effecten van het geneesmiddel op de lever, werd het gebruik van het geneesmiddel beperkt tot patiënten die minstens 2 andere ziektemodificerende behandelingen hebben geprobeerd en geen andere behandelingen voor multiple sclerose kunnen ondergaan. Tot nu toe zijn wereldwijd ruim 8.000 patiënten met Zinbryta behandeld. De meeste patiënten in de EU zijn in Duitsland behandeld.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten