2016-05-29_164349 De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over negen uitbreidingen van indicaties.   Bevacizumab (Avastin) kan samen met erlotinib worden ingezet als eerstelijns combinatiebehandeling bij volwassenen met niet-kleincellige longkanker met EGFR-activerende mutaties.   De toepassing van everolimus (Afinitor) omvat nu ook bepaalde niet-functionele neuro-endocriene tumoren van gastro-intestinale of pulmonale oorsprong die ziekteprogressie vertonen.   Ibrutinib (Imbruvica) kan als eerste behandeling worden gegeven aan volwassenen met chronische lymfatische leukemie.   Obinutuzumab (Gazyvaro) kan samen met bendamustine worden aangewend bij folliculair lymfoom als (een regime met) rituximab niet helpt.   De toepassing van deferipron (Ferriprox) bij ijzerstapeling is ook geïndiceerd bij thalassemie major wanneer behandeling met een andere chelaatvormer gecontraïndiceerd of inadequaat is, en in combinatie met een andere chelaatvormer wanneer de respons op monotherapie met die andere chelaatvormer onvoldoende is of wanneer een snelle interventie nodig is om cardiale overbelasting te voorkomen.   Monotherapie met liraglutide (Victoza) is mogelijk bij patiënten met diabetes mellitus type 2 bij wie metformine niet in aanmerking komt.   Atazanavir (Reyataz) kan ook worden aangewend bij kinderen vanaf 3 maanden oud met een lichaamsgewicht van ten minste 5 kg.   Ceftaroline (Zinforo) is geschikt bevonden voor behandeling van kinderen vanaf 2 maanden oud.   HyQvia (humaan immuunglobuline 10% en hyaluronidase) kan ook worden gegeven aan kinderen en adolescenten.   Bron: www.pw.nl  
Lees verder
Relevante nieuwsberichten