NictizDe Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst), die zorgverleners helpt in ‘dezelfde taal’ contra-indicties uit te wisselen, is door Nictiz vernieuwd. Nictiz past lijst aan met contra-indicaties. In de NCI-lijst 2016 zijn de namen van twee contra-indicaties gewijzigd.  
‘Angina pectoris/ischemische hartziekte’ dekte volgens Nictiz niet goed de lading en is gewijzigd in ‘ischemische hartziekten’ (inclusief angina pectoris). Ook de naam ‘colitis ulcerosa/Ziekte van Crohn’ voldoet volgens Nictiz niet meer en is veranderd in ‘inflammatoire darmziekten’.
  Verder bevat de nieuwe lijst verbeteringen van coderingen, waarmee contra-indicaties in een systeem vertaald kunnen worden naar de contra-indicatie uit de G-Standaard. De NCI-lijst is tot stand gekomen in samenwerking tussen KNMP, NHG, NVZA, Stichting Health Base, Federatie Medisch Specialisten en Nictiz.   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten