Het volkomen nieuwe middel pritelivir verlaagt het percentage dagen dat mensen besmet met genitale herpes last hebben van blaasjes. Dat blijkt uit een fase 2-studie, gepubliceerd in New England Journal of Medicine (2014;370:201-210)     Onderzoekers uit Seattle randomiseerden 156 dragers van herpessimplexvirus-2 (HSV-2) die eerder genitale herpes hadden gehad voor ofwel het dagelijks slikken van een placebo, of een van de 4 verschillende doseerschema’s van pritelivir. Dit middel, ontwikkeld door een spin-off van Bayer, remt de virusreplicatie op een andere manier dan de nu beschikbare stoffen. De deelnemers noteerden het aantal dagen dat ze herpesblaasjes hadden en verzamelden bovendien dagelijks een monster van hun genitale mucosa waarin de onderzoekers met PCR het aantal viruskopieën bepaalden.  
Individuen in de placebogroep scheidden gedurende de 4 weken durende studie op gemiddeld 16% van de dagen waarop ze een slijmvliesmonster namen aantoonbaar virusdeeltjes uit. Afhankelijk van de dagelijkse dosis drong pritelivir dit percentage terug. Het laagste percentage positieve uitstrijkjes hadden personen met de hoogste dagdosis van 75 milligram, met 2,1%. Dit was ook lager dan de 5,3% bij mensen die eens per week 400 milligram slikten. Het aantal dagen met herpesblaasjes was bij deze twee doseringen even laag: ruim 7,5 keer minder dan in de placebogroep.
  Anna Wald en haar coauteurs stellen dat pritelivir als eerste middel van een nieuwe klasse van HSV-2-remmers een veelbelovend dosisafhankelijk effect toont bij mensen met genitale herpes. Ze zagen bovendien geen duidelijk op de werkzame stof terug te voeren bijwerkingen. Desondanks ligt de ontwikkeling van het medicijn na onverwachte effecten bij proeven met apen momenteel stil op last van de FDA. Voorlopig zullen mensen met genitale herpes het met famciclovir of valaciclovir moeten doen.   Bron: www.ntvg.nl, door Lucas Maillette de Buy Wenniger (Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2041)
Lees verder
Relevante nieuwsberichten