nieuweGeneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP adviseert positief over het verlenen van handelsvergunningen voor drie geneesmiddelen, waaronder één weesgeneesmiddel.   Positieve adviezen voor handelsvergunningen (in alfabetische volgorde)
  • Lokelma (sodium zirconium cyclosilicate) is een kaliumbinder bestemd voor de behandeling van hyperkaliëmie.
  • Natpar (parathyreoïdhormoon) is een recombinant eiwit wat analoog is aan het parathyreoïd hormoon en als weesgeneesmiddel bestemd voor de aanvullende behandeling van volwassen patiënten met chronische hypoparathyreoïdie die niet voldoende beheerst kan worden met standaardbehandeling alleen.
  • Varuby (rolapitant) is een Neurokinine-1 (NK1) -antagonist bestemd voor de preventie van misselijkheid en braken bij volwassen patiënten die worden behandeld met matig tot sterk emetogene chemotherapie.
  Dit is besproken in de bijeenkomst van de CHMP (Commitee for Medicinal Products for Human Use) van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA van 20-23 februari 2017. Nederland is in dit comité vertegenwoordigd door 2 medewerkers van het CBG.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten