Per 1 juli 2014 is er een nieuwe registratieregeling van kracht en wordt er onderscheid gemaakt tussen diploma- en kwaliteitsgeregistreerdDit betekent:  
Een apothekersassistent die langer dan vijf jaar voor inschrijving in het register haar diploma Apothekersassistent heeft behaald, krijgt de status diploma geregistreerd. De apothekersassistent kan op het moment dat de apothekersassistent voldoet aan de gestelde eisen (werkervaring en 100 punten in 5 jaar) van kwaliteitsgeregistreerd herregistratie aanvragen.
   
Een apothekersassistent die korter dan vijf jaar voor inschrijving in het register haar diploma Apothekersassistent behaald heeft, krijgt automatisch de status kwaliteitsgeregistreerd. Dit is tot vijf jaar na de datum van het behalen van je diploma. Je moet voor die datum voldoen aan de gestelde eisen (werkervaring en 100 punten in 5 jaar) om kwaliteitsgeregistreerd te blijven.
    Beide beroepsverenigingen, Optima Farma en NVFZ, betrokken bij de KAA hebben de  registratieregeling van 2009 geëvalueerd en aangepast aan de huidige ontwikkelingen in de farmacie   Dit houdt o.a. in dat er meer mogelijkheden zijn om punten te behalen. Zaken waar wij  als beroepsvereniging voor staan zoals het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Apothekersassistenten die lid zijn van een beroepsvereniging zijn vaak actiever betrokken bij de ontwikkelingen rondom hun eigen beroep.   Zij lezen het vakblad en of de nieuwsbrieven, gaan naar het jaarlijkse Congres en zijn  veelal ook actief binnen de eigen beroepsvereniging.   De registratieregelingen 2014-2019 zijn nu voor iedere ingeschrevene in zowel KAOF als KAA van kracht en komen de registratieregelingen van 2009-2014 hierbij te vervallen.      Bron: Marga Briejer in overleg met de KABIZ, de KAOF
Lees verder
Relevante nieuwsberichten