off labelOverheid, zorgverleners en firma’s kunnen bijdragen aan het verbeteren van het verantwoord off-label gebruik van medicijnen. Overheidsorganisaties zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kunnen een rol spelen in het vergroten van de kennis over off-label toepassingen. Deze kennis kan gebruikt worden bij het toewerken van off-label naar registratie zodat ook de bewaking van kwaliteit en veiligheid van deze medicijnen geborgd kan worden. Dit staat in het RIVM-rapport over off-labelgebruik dat is gepubliceerd.   Off-labelgebruik Bij off-labelgebruik wordt een medicijn voorgeschreven voor een indicatie, leeftijdsgroep of toepassing waarvoor het middel niet is geregistreerd. Deze toepassing wordt dan ook niet genoemd in de bijsluiter. Off-labelgebruik is toegestaan onder voorwaarden.   Markttoelating en toepassing in de praktijk dichter bij elkaar brengen De kennis over al beoordeelde geneesmiddelen moet beter bekend worden in de praktijk. Bijvoorbeeld als het CBG een geneesmiddel heeft afgewezen voor een bepaalde toepassing, is het zaak dat artsen en apothekers die overwegingen kennen. Ook is het belangrijk dat praktijkkennis over off-label toepassingen vastgelegd wordt. Deze gegevens kunnen door het CBG gebruikt worden bij een beoordeling voor markttoelating van deze toepassing.   Het CBG zal deelnemen aan verder overleg binnen de overheid en met beroepsorganisaties om registratie van medicijnen en de praktijk van voorschrijven dichter bij elkaar te brengen.   Meer informatie RIVM Rapport: Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek   Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten