ALGAE_OMEGA_CAPSULEOmega-3 vetzuren kunnen het effect van antidepressiva versterken.   Dat stelt onderzoeker en psychiater in opleiding dr. Roel Mocking op grond van een analyse van studies waarop hij vrijdag promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.   Mocking doet onderzoek naar de biologische factoren die een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan, het beloop en de behandeling van depressie. Het drooggewicht van onze hersenen bestaat voor meer dan de helft uit vet, waarvan een derde bestaat uit vetzuren, vooral omega 3-vetzuren. Dat zijn belangrijke moleculen voor zowel de bouw als functie van hersencellen.   Omega 3-vetzuren Het gehalte aan omega 3-vetzuren in het lichaam is afhankelijk van de voedingsgewoonten, want het lichaam kan ze niet zelf aanmaken. Belangrijke bronnen in de voeding zijn vette vissoorten en in mindere mate walnoten en plantaardige oliën. In zijn onderzoek zag Mocking verlaagde concentraties van omega 3-vetzuren bij depressieve patiënten.  
Mocking heeft hierop een meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van het gebruik van omega 3-vetzuren in capsules door depressieve patiënten. Daaruit bleek een gunstig effect ten opzichte van placebo’s. Het effect van omega 3-vetzuren bleek even sterk als van standaard antidepressiva. De effecten waren groter bij patiënten die naast omega 3-vetzuren ook antidepressiva gebruikten. Daarbij maakte het niet uit of er sprake was van milde, matige of ernstige klachten.
  Meer aandacht voor voeding De resultaten van zijn studie suggereren volgens Mocking dat meer aandacht voor voeding de behandeling van een depressie ten goede kan komen. Dit wordt opgenomen in een nieuwe behandelrichtlijn voor depressie. Er is volgens Mocking overigens onvoldoende bewijs voor het nut van het wijdverbreide gebruik van omega 3-vetzuren door mensen zonder een depressie.   Bron: RTL Nieuws en UvA, via www.nedkad.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten