gentamicineHet LUMC onderzoekt samen met het HagaZiekenhuis of spoeling van de blaas met het antibioticum gentamicine een goed alternatief is voor antibioticapillen bij mensen met herhaaldelijke blaasontstekingen.   Mensen die steeds opnieuw een urineweginfectie krijgen worden nu volgens de richtlijnen behandeld met een onderhoudsdosering antibiotica. Bacteriën die urineweginfecties veroorzaken zijn steeds vaker ongevoelig voor antibiotica, waardoor deze behandeling niet helpt. Mogelijk draagt zo’n profylactische behandeling zelfs bij aan de toenemende resistentie van bacteriën. Steeds vaker moeten mensen in het ziekenhuis worden opgenomen voor een intraveneuze behandeling met zogenoemde reserve-antibiotica, die alleen worden ingezet als de reguliere antibiotica niet effectief meer zijn.   Gentamicine tegen blaasontsteking Onderzoekers van het LUMC in Leiden onderzoeken nu samen met het Haagse HagaZiekenhuis of inspuiten van het antibioticum gentamicine in de blaas een goed alternatief is voor mensen met recidiverende urineweginfecties.
“Gentamicine moet in de blaas worden ingebracht om een hoge dosis te kunnen geven zonder giftig te zijn voor de rest van het lichaam. Deze behandeling leidt waarschijnlijk niet tot bacteriële resistentie”, aldus Janneke Stalenhoef van de afdeling Infectieziekten van het LUMC.
In deze zogenaamde SPRING-trial wordt gekeken of na blaasspoelingen met gentamicine de urinewegontsteking minder vaak terugkeert dan na de reguliere behandeling met orale antibiotica. Mensen die de afgelopen zes maanden meer dan twee maal een blaasontsteking hadden, of meer dan drie maal in het afgelopen jaar, komen in aanmerking om deel te nemen.   Bron: www.lumc.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten