antistolling decHet CBG heeft nieuwe meldingen ontvangen van het Bijwerkingencentrum Lareb over het antistollingsmiddel acenocoumarol. In totaal is nu bij 25 patiënten na wisselen van acenocoumarol van Sandoz naar het middel van Centrafarm een afwijkende bloedstollingswaarde (INR-waarde) gemeten. Bloed stolt dan wat sneller of juist langzamer dan gebruikelijk.   Het CBG heeft onderzoek laten doen naar beide medicijnen. Dit onderzoek leverde geen verklaring op voor de meldingen. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets mis is met de kwaliteit van de acenocoumarol van Centrafarm.   Advies aan patiënten Het is bekend dat stollingwaardes kunnen schommelen bij gebruik van antistollingsmiddelen. Bij te grote schommelingen zal de dosering zonodig worden aangepast. De trombosediensten voeren daarom regelmatig controles uit bij patiënten. Soms doen patiënten dat ook zelf.   Het CBG-advies voor gebruik van acenocoumarol blijft ongewijzigd: gebruik het antistollingsmedicijn volgens de instructies en de informatie uit de bijsluiter. Meld aan uw trombosedienst als u overstapt op een ander merk acenocoumarol. Neem contact op met uw trombosedienst, arts of apotheker bij vragen of twijfel.   Advies aan de zorgverlener Informeer uw patiënt goed bij wisseling van antistollingsmedicijnen. Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen maar kunnen door andere verpakkingen voor de patiënt tot verwarring leiden. Minder wisselen, goede voorlichting en het bieden van een oplossing op maat als een patiënt klachten heeft, versterkt het vertrouwen in de medicijnen en het goede gebruik ervan.   Het CBG zal acenocoumarol in de toekomst blijven volgen. Dat is een van zijn kerntaken.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten