De werkgevers (verenigd in de NVZ) hebben de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen abrupt beëindigd door een eindbod neer te leggen dat het daglicht niet kan verdragen. Leden bereiden acties voor.   De werkgever komt op geen enkele manier de werknemers tegemoet en wil geen concrete afspraken maken over werkzekerheid.    
'Het eindbod van de NVZ staat mijlenver van de inzet van werknemersorganisaties. Wij willen afspraken maken over echte banen, koopkracht en goede ziekenhuiszorg. Nu de NVZ niet verder wil onderhandelen, moeten we over tot acties om alsnog een goede cao af te dwingen', aldus onderhandelaar Elise Merlijn van Abvakabo FNV.
    Verslechteringen De werkgevers (verenigd in de NVZ) stellen een magere loonsverhoging voor met een looptijd van 36 maanden. Voor 2014 bieden ze zelfs 0,0. Tevens wil de NVZ werkgeversbijdragen voor ziektekostenverzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden drastisch verslechteren. Zo zullen werknemers veel meer ambulante zorg moeten verlenen, maar zien zij daar in hun reiskostenvergoeding niets van terug. Ook morrelt de werkgever aan de hersteltijden voor medewerkers die zware diensten draaien en wordt de wachtgeldregeling afgebroken.   Draaideurmedewerkers De vakbonden willen graag afspraken maken over het terugdringen van tijdelijke contracten en onzeker werk.  Dat komt ook de kwaliteit van zorg ten goede. Daarnaast willen zij een fatsoenlijke loonsverhoging en afspraken over scholing maken. De NVZ is echter niet bereid op deze punten met concrete voorstellen te komen. Elise Merlijn: 'Als het aan de werkgever ligt, zien we steeds meer draaideurmedewerkers in de ziekenhuizen. Zij leven van contract naar contract, zijn er dan weer wel en dan niet, en hebben geen enkele zekerheid voor de toekomst. Daar moeten we niet willen.'   De komende periode bereiden de vakbonden en medewerkers in ziekenhuizen acties voor.   Bron: www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2014/11/onzekere-contracten-breekpunt-bij-cao-ziekenhuizen/
Lees verder
Relevante nieuwsberichten