Werkgevers luisteren niet naar de vakbonden   Ook de zevende onderhandelingsronde voor de cao ziekenpersoneel heeft vandaag niets opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen en beweegt geen millimeter. Het lijkt wel of de NVZ zich verschanst heeft in de loopgraven. Ze willen daar duidelijke niet uit. De bonden willen wel bewegen en hebben creatief en constructief met de NVZ-vertegenwoordigers meegedacht om problemen rond verlofuren en het in dienst houden van werknemers op te lossen.   De vakbonden (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaken, FBZ en Nu’91) willen graag een fatsoenlijke cao voor de 190.000 werknemers in de ziekenhuizen. Deze werknemers zitten al vier maanden zonder cao en er is dus geen zicht op een nieuwe. Nu de werkgevers het overleg hebben afgebroken zullen ziekenhuiswerknemers hun koopkracht verder zien dalen, omdat een reële loonsverhoging niet in zicht is, en is er geen zicht op verbetering van de arbeidsvoorwaarden.   Verslechteringsvoorstellen Doordat de NVZ vasthoudt aan haar verslechteringsvoorstellen komen er geen afspraken om werknemers in de ziekenhuizen aan het werk te houden of over het recht op scholing om op die manier, in een snel veranderende ziekenhuisomgeving, deskundig en aan het werk te blijven. Hiernaast wordt volhard in het begrenzen van het aantal verlof uren (Persoonlijke Levensfase Budget), waarbij de inzet van verlofuren sterk wordt ingeperkt. Ook de wachtgeldregeling wordt flink verslechterd en komen jongeren en flexwerkers straks niet meer aan de bak.   Oudere werknemers Oudere werknemers worden nog langer de ongezonde diensten ingejaagd. Het voorstel van de vakbonden om werknemers vanaf 58 jaar vrijwillig in de BAC-(bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatie )diensten te laten meedraaien, is alleen maar bespreekbaar als de leeftijd voor het vrijwillig draaien van nachtdiensten omhoog gaat naar 59. Ook het voorstel om de pauze in de nacht door te betalen is voor de werkgevers onbespreekbaar.   Over het overleg De vakbonden zijn te allen tijde bereid geweest om open en reëel overleg te voeren. Dat verwachten wij ook van werkgevers. Onderhandelen is bewegen. En dat hebben wij in al de zeven onderhandelingsronden niet gezien van de NVZ, Nu resultaat uitblijft, gaan de vakbonden hun leden informeren en een actietraject voorbereiden. Daarbij richten wij ons op: koopkracht, vaste banen en opleidingen.   Bron: de bonden
Lees verder
Relevante nieuwsberichten