Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie (EU). Na het vertrek van het VK start een overgangsperiode. Deze loopt op 31 december 2020 af. Tijdens deze overgangsperiode blijft het VK onderdeel uitmaken van de Europese markt. Dit betekent dat er geen drempels zullen zijn voor de handel in medicijnen tussen het VK en de EU. Tijdens de overgangsperiode worden er geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen verwacht.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zich afgelopen periode voorbereid op de Brexit om de gevolgen ervan goed te kunnen opvangen, samen met andere medicijnautoriteiten in Europa en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Bron: Cbg-meb.nl

Lees verder
Relevante nieuwsberichten