pesten werk Een op de twaalf medewerkers in de zorg wordt gepest.   Slachtoffers kunnen daar veel last van hebben en zelfs langdurig ziek worden. Met de handreiking Aanpak pesten voor ziekenhuizen, van de StAZ en Veiligezorg, krijgt u inzicht in pestgedrag en leert u om dit proactief aan te pakken.   De handreiking is vooral geschreven voor hrm- en arbodeskundigen in een ziekenhuis, die het beleid rond veilig werken uitdragen en coördineren. Met de achtergrondinformatie kunnen zij pestgedrag nog gerichter aanpakken.   Naast de wettelijke regelingen op het gebied van pesten, biedt de handreiking een overzicht van verschillende vormen van pestgedrag en manieren om deze aan te pakken. U vindt hier ook links naar filmpjes, extra uitleg en een kaartspel om het gesprek over pesten aan te gaan op een afdeling. Verder biedt het document inzicht in de verschillende functies die een rol spelen bij een pestincident, zoals de vertrouwenspersoon, de leidinggevende en de ondernemingsraad. Met praktijkvoorbeelden, van onder andere het Franciscus Gasthuis en Vlietland en het Deventer ziekenhuis, leert u van de aanpak van andere ziekenhuizen.   Infographics Naast de handreiking zijn ook drie infographics ontwikkeld die zicht geven op de rollen van medewerkers, leidinggevenden, de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. Bovenin de infographics is ruimte om het beeldmerk van uw ziekenhuis te plaatsen. Bekijk de handreiking Aanpak pesten voor ziekenhuizen Download de infographic voor medewerkers Download de infographic voor leidinggevenden  Download de infographic voor de RvB en de OR
Lees verder
Relevante nieuwsberichten