Negen invloedrijke pensioendeskundigen, waaronder Lans Bovenberg, hoogleraar in Tilburg, Peter Gortzak van APG en Jan Tamerus van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hebben in de pensioendenktank Netspar gediscussieerd over een blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel.   De pensioendenktank is met een plan gekomen als aanzet voor het pensioenadvies van de Sociaal Economische Raad en de verwachte pensioenhervormingen.   Het plan is om het pensioen min of meer persoonlijk eigendom te maken en iedereen een eigen pensioenrekening te geven. Op deze manier hoeven fondsen niet meer te beleggen voor de `gemiddelde` deelnemer en kunnen ze hun strategie aanpassen aan leeftijdsgroepen. Tevens kunnen mensen zelf beperkt kiezen uit risiconiveaus. Elk jaar zullen de mensen een overzicht krijgen van hun pensioenopbouw inclusief uitleg over de premie en het rendement.  
`Het voordeel is dat je pensioen transparanter wordt en mensen meer vertrouwen in het stelsel krijgen`, stelt Bovenberg. Mensen kunnen zien welk kapitaal er voor hen gereserveerd is en pensioenfondsen kunnen maatwerk gaan bieden. `En je krijgt geen discussie meer over de herverdeling van de pensioenpot omdat helder is wat van wie is.`
  Bron: www.profnews.nl, gebaseerd op NRC Handelsblad
Lees verder
Relevante nieuwsberichten