2-3 pensioen1_jpgDe geleidelijke pensioenverhoging laat al resultaat zien. De gemiddelde leeftijd steeg het afgelopen jaar met vier maanden en is nu bijna 65 jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde vandaag over de kwestie. Van de zeven onderzochte sectoren zijn er inmiddels nog maar vier waarin het gemiddelde lager is dan 65 jaar. De pensioenleeftijd stijgt al langer. Tussen 2006 en 2015 steeg het gemiddelde van 61 naar 64 jaar en 5 maanden.  
De stijging is veroorzaakt door het verdwijnen en ingaan van een aantal regelingen. De AOW-leeftijd wordt gefaseerd verhoogd en de vut en het prepensioen zijn afgeschaft. Het aantal Vutters van 61 en 62 jaar is het sterkst gedaald, van 13.200 in 2010 tot 3.700 in 2015. In sommige sectoren is de stijging nog minder zichtbaar, omdat daar overbruggingsmaatregelen van kracht zijn. Een opvallende achterblijver is het ministerie van Defensie. Twee jaar geleden stopten werknemers daar gemiddeld op hun 59ste.
  In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten is het verschil het grootst. Daar gingen werknemers gemiddeld met 59 jaar en 6 maanden met pensioen. Nu is het gemiddelde 63 jaar en 6 maanden. In de landbouw en veeteelt werken mensen het langste door. Daar is het gemiddelde iets meer dan 67 jaar.   www.profnews.nl, gebaseerd op de Volkskrant
Lees verder
Relevante nieuwsberichten