kabizenkaofKAOF & KAA zijn in gesprek om te komen tot één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten. Dit zou betekenen dat apothekersassistenten ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuisfarmacie, poliklinische farmacie, apotheekhoudende huisartspraktijken etc.) zich maar bij één kwaliteitsregister hoeven te registeren. Met één registratieregeling en geen extra handeling meer met overschrijven bij wisseling van de werkplek. Het belangrijkste streven is om het voor de geregistreerde, maar ook voor nog nieuw te registreren,  apothekersassistenten zo goed mogelijk te regelen en zo eenvoudig mogelijk te maken. Want uiteindelijk staat het belang van de apothekersassistenten voorop! De betrokken partijen gaan nu verder in gesprek om tot een voor iedere partij zo goed mogelijke oplossing en tot een soepele overdracht te komen. De komende maanden moet duidelijk worden op welke manier de samenwerking zal verlopen en welke stappen gemaakt moeten worden. Streefdatum voor de overdracht ligt nu op 1 juli 2017. Alle betrokken partijen hebben zich positief uitgesproken en gaan er alles aan doen om dit proces met een goed resultaat af te sluiten. Voor de meest actuele informatie volg de berichtgeving op de websites van de betrokken partijen: KAOF, KABIZ, ASKA, VZA, FNV en CNV Zorg & Welzijn, NVFZ en Optima Farma   www.kaof.nl  en  www.kabiz.nl  
Lees verder
Relevante nieuwsberichten