polypilGebruik van de Polypil. Patiënten die een polypil gebruiken voor de primaire of secundaire preventie van hart-vaatziekten gaan niet ongezonder leven dan lotgenoten die de gebruikelijke zorg krijgen. De aanname dat patiënten deze pil, die vaste hoeveelheden goedkope aspirine, statine en bloeddrukverlagers bevat, beschouwen als een wondermiddel dat alle leefstijlveranderingen overbodig maakt, is ongegrond. Dat blijkt uit een meta-analyse van 3 open-label-studies naar de effecten van de polypil (Eur J Prev Cardiol. 2016; online 6 maart).  
In de 3 studies, waaronder de mede in Nederland uitgevoerde UMPIRE-trial, werden in totaal 3140 patiënten gerandomiseerd tussen de polypil in combinatie met de gebruikelijke zorg en alleen de gebruikelijke zorg. Alle patiënten hadden een indicatie voor alle geneesmiddelen die in 1 van de 2 gebruikte polypillen verwerkt zijn. Drie kwart van hen had atherotrombotisch vaatlijden; de rest had een 5-jaarsrisico op cardiovasculaire ziekten > 15%. In beide groepen werd aandacht besteed aan leefstijlinterventies.  
Na een mediane follow-upduur van 15 maanden was er geen verschil in rookgedrag, alcoholconsumptie, aantal minuten lichaamsbeweging, gemeten gewicht, tailleomtrek of BMI tussen degenen die de polypil gebruikten en de patiënten die de gebruikelijke zorg kregen. Ook in diverse onderzochte subgroepen werden geen verschillen gevonden.   De internationale onderzoeksgroep concludeert dan ook dat de polypil geen compensatoir negatief effect heeft bij deze goedbehandelde hoogrisicogroep. Of compensatiegedrag wel aanwezig is bij mensen met een lager risico en bij minder gemotiveerde, minder therapietrouwe patiënten is nog de vraag, evenals wat de leefstijlveranderingen zijn op de langere termijn.   Bron: www.ntvg.nl, door Nienke Fleuren
Lees verder
Relevante nieuwsberichten