De ontdekking dat propranolol bij kinderen hemangiomen drastisch vermindert, betekende een doorbraak in de behandeling van deze aandoening.  Onderzoek van dermatoloog Denise Hermans van het Radboud UMC droeg hieraan bij.   Wat was de aanleiding? “Infantiele hemangiomen (IH) zijn de meest voorkomende, goedaardige vaattumoren bij kinderen. Vlak na de geboorte is vaak nog niets of slechts een klein vlekje te zien, dat in zes tot negen maanden tijd groeit. Uiteindelijk gaat het in de loop van jaren weer vanzelf weg. Behandeling is dus niet altijd nodig. Complicaties kunnen ingrijpen echter nodig maken, bijvoorbeeld bij ulceratie of als de lokalisatie van het hemangioom het functioneren belemmert. Tot enkele jaren geleden was de behandeling met systemische corticosteroïden eerste keuze, maar dit was niet altijd effectief en had veel bijwerkingen.”   Wat hebt u onderzocht? “Bij toeval ontdekten Franse onderzoekers in 2008 dat propranolol hemangiomen als sneeuw voor de zon deed verdwijnen. Omdat er al ervaring was met propranolol bij kinderen voor andere indicaties en er weinig alternatieven zijn, is dit al snel opgepakt in de praktijk. Ook wij zijn al vroeg na deze ontdekking gestart met deze behandeling bij kinderen met een gecompliceerd hemangioom.
Wij hebben de resultaten beschreven van de eerste 174 kinderen die wij behandeld hebben met propranolol. Bij 99,4% was de behandeling binnen drie weken succesvol. De bijwerkingen waren mild en dosisafhankelijk.”
  Wat is de conclusie? “Propranolol is nu de behandeling van eerste keuze bij IH. Een afwachtend beleid bij patiënten met gecompliceerde IH is dan ook niet meer van deze tijd. Overigens is deze conclusie niet gebaseerd op placebogecontroleerd onderzoek. Gezien het grote effect van propranolol bij IH is dat echter ook bijna niet meer verantwoord. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het optimale behandelregime en de vergelijking van propranolol met andere, selectievere bètablokkers.”   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten