Bij patiënten die worden behandeld met Xgeva (denosumab) bij uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van het bot, kan er opnieuw kanker optreden. Bij gebruik van zoledroninezuur is dat risico kleiner. Dit blijkt uit klinisch onderzoek. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen hierop alert te zijn. De nieuwe informatie zal worden toegevoegd aan de bijsluiter en de productinformatie voor arts en apotheker (SmPC). Xgeva remt de botafbraak en versterkt hierdoor de botten. Xgeva wordt voorgeschreven aan patiënten met uitzaaiingen van kanker in de botten of voor de behandeling van reusceltumor van het bot. De firma Amgen B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internisten (inclusief oncologen, hematologen en hemato-oncologen), longartsen, urologen en ziekenhuisapothekers  (plus alle genoemde zorgverleners in opleiding). Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.   Bron: www.cbg-meb.nl

Lees verder
Relevante nieuwsberichten