statines (1)Statinen negatief en positief in het nieuws! Als statinen negatief in het nieuws zijn, stoppen meer mensen met hun zojuist begonnen kuur en volgt 10 jaar later een toename van het aantal infarcten en van hartsterfte. Het omgekeerde geldt voor positieve nieuwsberichten.   Dit blijkt uit een prospectieve cohortstudie onder de gehele Deense bevolking > 39 jaar tussen 1995 en 2010, uitgevoerd door Sune Nielsen en Børge Nordestgaard van de Universiteit van Kopenhagen (Eur Heart J. 2016;37:908).   Het percentage Denen dat statinen slikt, groeide in die 15 jaar van < 1 naar 11, het percentage patiënten dat binnen een half jaar stopte van 6 naar 18. Het populatieattributief risico op stoppen na negatief nieuws was 1,3% (oddsratio (OR): 1,09; 95%-BI: 1,06-1,12), voor positief nieuws -5,3% (OR: 0,92; 95%-BI: 0,90-0,94).  
Ter vergelijking: dat attributief risico bedroeg 2,5% voor mannelijk geslacht, 3,6% voor elke hogere dagelijkse dosis en 4,2% voor elk toenemend kalenderjaar en voor wonen in de stad. Een eerder infarct verlaagde de kans op stoppen met 9,3%, diabetes met 1,5%.
  Om het verband tussen stoppen en sterfte te berekenen, vergeleken de onderzoekers telkens 5 trouwe slikkers met 1 stopper. 10 jaar na de start van de therapie had 9,9% van de stoppers een infarct gehad tegen 8,0% van de slikkers; cardiovasculaire sterfte was 10,6 versus 9,5%.   Hoewel de onderzoekers in hun artikel benadrukken dat een causaal verband hiermee niet is aangetoond (zij wijzen zelf op het ‘healthy adherer effect’: onder mensen die trouw slikken bleek ook het aantal verkeersongevallen lager) en dat ‘grote zorgvuldigheid nodig is bij de interpretatie van de resultaten’, stelde Nordestgaard in een begeleidend persbericht van het tijdschrift dat die causaliteit ‘aannemelijk’ is.
‘Mensen die vroeg stoppen hebben een 26% verhoogd risico op een hartaanval. Zonder negatieve berichten over statinen zou vroeg stoppen in de gehele bevolking met 1,3% dalen.’
  Bron: www.ntvg.nl, door Hans van Maanen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten