lage-rugpijn-appPatiënten met acute lage rugklachten hebben enige baat bij spinale manipulatie. De werking houdt zo’n zes weken aan. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in JAMA. Neil Paige e.a. deden een meta-analyse van studies waarin het effect van spinale manipulatie versus  non-manipulatieve behandelingen werd vergeleken. Van de  26 RCT’s die ze opnamen in hun analyse, lieten er 15 (n=1711)evidentie zien dat spinale manipulatie enig effect heeft: het verlichtte de pijn en verbeterde de functie. Bijwerkingen van betekenis traden niet op, behoudens wat spierstijfheid en hoofdpijn – beide van tijdelijke aard.   Maar, haasten de onderzoekers zich te melden, de resultaten van de diverse RCT’s liepen nogal uiteen. Hoe die heterogeniteit te verklaren is, weten ze niet goed. De analyse wijst uit dat ze niet kan worden toegeschreven aan factoren zoals de persoon van de clinicus, het type manipulatie of de kwaliteit van de studie.   Volgens commentator Richard Deyo, hoogleraar ‘Evidence-Based Medicine’ aan de Oregon Health and Science University, zijn er momenteel voor lage rugpijn maar liefst  tweehonderd behandelingen beschikbaar. Geen van die behandelingen is superieur. Daar komt bij dat de etiologie van lage rugklachten vaak niet duidelijk is, wat maakt dat de keuze voor een van die behandelingen vaak op persoonlijke voorkeur van de clinicus berust.   Het is onduidelijk waarop de werkzaamheid van spinale manipulatie berust, aldus Deyo. Dat neemt niet weg dat het een reële behandelingsoptie is die symptoomverlichting kan brengen. In dat opzicht doet spinale manipulatie ook niet onder voor andere (non-)farmacologische therapieën.  Bedenk daarbij wel, benadrukt de commentator, dat de klachten bij de meeste patiënten door natuurlijk beloop weer verdwijnen.   Bron: Medisch Contact, via www.neurologie.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten