Centrum voor geneesmiddelenPersbericht Start Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel 2 februari 2015 Recent opgericht onafhankelijk Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel krijgt brede steun voor samenwerking en focus op eigen regie patiënt. Vandaag heeft het onlangs opgerichte Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (CPG) zijn plannen voor de toekomst gepresenteerd. Tijdens een conferentie in Utrecht zijn op uitnodiging van het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel  patiënten- en consumentenorganisaties, zorgverleners, wetenschappers, zorgverzekeraars en farmaceuten bijeen geweest om mogelijkheden tot toekomstige samenwerking te bezien. Daarbij zijn thema’s als ‘eigen regie van de patiënt’ en ‘shared decision making’ vanuit verschillende invalshoeken belicht. De komst van het CPG en de plannen voor samenwerking zijn met enthousiasme begroet. De focus op meer eigen regie van patiënten wordt door alle partijen breed ondersteund.   Voorzitter Dr. Bart van den Bemt, in het dagelijks leven apotheker en senior onderzoeker bij de Sint Maartenskliniek, is verheugd over de constructieve opstelling van partijen. Hij ziet voor de toekomst een duidelijke taak weggelegd voor het CPG in ons land:
“Een betrokken patiënt en de inzet van eigen regie zorgen immers voor hogere individuele kwaliteit van leven, meer gezondheidswinst en doelmatige zorg. Met ons Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel willen we de betrokkenheid, eigen regie en verantwoordelijkheid vergroten van de patiënt die een behandeling met geneesmiddelen ontvangt”.
Het CPG wil  niet alleen deze groep Nederlanders ondersteunen maar ook hun zorgverleners.
Van den Bemt: “ Het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel wil onder andere onafhankelijke patiënt materialen ontwikkelen, E-Health applicaties mee ontwikkelen en cursussen aan patiënten en hun mantelzorgers aanbieden. Maar ook ondersteuning aan zorgverleners bieden, door bijvoorbeeld nascholingen over shared decision making met betrekking tot de keuze en gebruik van geneesmiddelen”.
Het onafhankelijke Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel  is zo opgezet, dat mogelijke inkomsten meteen terugvloeien naar investeringen in zorginterventies en onderzoek rondom patient empowerment.   Het CPG  wil niet alleen de eigen regie van patiënten vergroten, maar ook de empathie en betrokkenheid van de zorgverleners zodat zij open staan voor de waarden en voorkeuren van een patiënt met betrekking tot een behandeling met geneesmiddelen. Voor komend jaar staat onder meer het opzetten van e-coaching voor patiënten en de organisatie van een congres over Therapietrouw in Nederland gepland.   Over Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel Het CPG  is een onafhankelijke stichting voor patiënten die (langdurig) geneesmiddelen gebruiken. Het wil de  eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt vergroten en de patiënt actief betrekken bij de behandeling met geneesmiddelen. Dit teneinde op basis van de voorkeuren en waarden van de patiënt de kwaliteit van leven als ook de doelmatigheid van de farmaceutische patiëntenzorg te vergroten. Zie ook de website www.patientengeneesmiddel.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten