Na plaatsing van een zotarolimus-gecoate stent was duale plaatjesremming met acetylsalicylzuur en clopidogrel gedurende drie maanden niet inferieur aan behandeling gedurende twaalf maanden. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3100 patiënten gepubliceerd in JAMA . Bij de onderzochte populatie van patiënten met stabiele angina pectoris of een laag risico acuut coronair syndroom (ACS) trad het gecombineerde eindpunt van overlijden, myocardinfarct, beroerte of ernstige bloeding niet vaker op bij patiënten die na drie maanden stopten met het gebruik van clopidogrel.   Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten