urine-smells-like-sulfur Verenso heeft recent een nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd. De nieuwe richtlijn is een herziening van de Verenso-richtlijn van 2006. De vernieuwde richtlijn besteedt op diverse plaatsen aandacht aan de factoren die overbehandeling in de hand werken en biedt handvatten voor juiste diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen, waarbij tegelijkertijd wordt getracht om het optreden van antimicrobiële resistentie binnen de gezondheidszorg in te perken.   Uit onderzoek komen aanwijzingen dat er onder de populatie kwetsbare ouderen sprake is van overbehandeling met antibiotica, in het bijzonder voor urineweginfecties. Een ongewenste situatie. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals urineweginfecties, moeilijker of zelfs niet kunnen worden behandeld. Het voorkomen van urineweginfecties en verantwoord antibioticagedrag dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie.   Gedateerd De richtlijn Urineweginfecties van Verenso uit 2006 in inmiddels gedateerd. Deze had een exclusieve focus op verpleeghuispatiënten. Door hervormingen in de langdurige zorg blijven kwetsbare ouderen met multimorbiditeit langer thuis wonen of maken zij gebruik van alternatieve woonvormen voor ouderen. Een verbreding van de focus van de richtlijn is aangewezen.   Focus nieuwe richtlijn De nieuwe richtlijn is primair bedoeld voor artsen die medische zorg dragen voor deze patiëntenpopulatie. Tevens is de richtlijn relevant voor andere professionals die betrokken zijn bij zorg voor kwetsbare ouderen. Urineweginfecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Op basis van uitgebreid onderzoek is een aantal symptomen vastgesteld op basis waarvan de arts kan besluiten of hij wel of geen antibiotica voorschrijft. Dat kan ook betekenen dat hij kiest voor een afwachtend beleid. De nieuwe richtlijn richt zich op diagnostiek, behandeling en preventie bij patiënten zonder blaaskatheter. Daarnaast wordt aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling bij patiënten met een blaaskatheter en aan urineonderzoek bij incontinentie.   Meer informatie Het project is gefinancierd vanuit het programma antibioticaresistentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.   Zie hier de nieuwe Verenso-richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen.   Bron: Verenso, door Gerda van Beek via www.farma-magazine.nl    
Lees verder
Relevante nieuwsberichten