Consumptie van toegevoegde suikers is geassocieerd met een verhoogde kans op cardiovasculaire sterfte. Dat stellen onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (JAMA Intern Med. 2014; epub 3 februari). De meeste Amerikanen consumeren meer toegevoegde suikers dan een gezond dieet toestaat.   Toegevoegde suikers dragen bij aan de ontwikkeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals obesitas en hypertensie.  
Over de invloed van deze suikers op de cardiovasculaire sterfte is echter weinig bekend. Quanhe Yang en zijn collega’s bekeken de trend in consumptie van toegevoegde suikers als percentage van het totaal aantal dagelijkse calorieën. Daarnaast bekeken ze de relatie tussen de hoeveelheid opgegeten toegevoegde suikers en cardiovasculaire sterfte. Zij gebruikten hiervoor een aantal nationale steekproeven.
    Het gemiddelde aantal dagelijkse calorieën afkomstig van toegevoegde suikers steeg van 15,7% in 1988-1994 naar 16,8% in 1999-2005 en daalde tot 14,9% in 2005-2010. De meeste Amerikanen (71,4%) haalden ten minste 10% van hun totale calorie-inname uit toegevoegde suikers en voor 10% van de volwassenen liep dit percentage op tot minimaal 25%.   Tijdens een gemiddelde follow-upduur van 14,6 jaar stierven 831 mensen aan hart- en vaatziekten tijdens 163.039 persoonsjaren. Na correctie voor leeftijd, geslacht, etniciteit, andere sociodemografische en klinische kenmerken en gedragskenmerken waren de hazardratio’s voor cardiovasculaire sterfte 1,30 (95%-BI: 1,09-1,55) en 2,75 (95%-BI: 1,40-5,42) voor Amerikanen die respectievelijk 10-24,9% en minstens 25% van hun dagelijkse calorieën uit toegevoegde suikers haalden. De referentiepopulatie bestond uit Amerikanen met een suikerinname van minder dan 10%.   ‘Onze resultaten steunen de huidige aanbevelingen om de inname van calorieën via toegevoegde suikers in Amerikaanse diëten te beperken’, aldus de auteurs.   Bron: www.ntvg.nl, door Caro Theunissen (Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2054)
Lees verder
Relevante nieuwsberichten